Polityka jakości

Firma SULITECH Sp. z o.o., Sp. k., zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wyprasek technicznych. Naszym celem jest bycie postrzeganym przez operujących na terenie Europy obecnych oraz potencjalnych klientów, jako partner, który w sposób najbardziej sprawny, profesjonalny oraz kompleksowy jest wstanie zrealizować projekty z zakresu produkcji elementów z tworzyw sztucznych, począwszy od doradztwa technicznego aż po produkcję detali.
Jesteśmy w pełni świadomi, że nasz sukces może być osiągnięty wyłącznie dzięki tworzącym go ludziom. Dlatego będziemy kształtować warunki pracy w naszej firmie w taki sposób, aby każdy z naszych pracowników miał możliwość uzyskania możliwie maksymalnej satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz aby jego wysiłek, włożony w rozwój firmy, został za każdym razem w sposób otwarty i sprawiedliwy oceniony, a następnie nagrodzony.

Cel nasz realizujemy poprzez

Kompleksowe rozeznanie potrzeb odbiorców poprzez ocenę ich potrzeb i analizę opinii

Cel nasz realizujemy poprzez

wprowadzanie nowych, profesjonalnych i konkurencyjnych wyrobów we współpracy z dostawcami

Cel nasz realizujemy poprzez

zapewnienie klientom krajowym i zagranicznym atrakcyjnych jakościowo i cenowo wyrobów oraz terminowych dostaw

Cel nasz realizujemy poprzez

przyjęcie odpowiedzialności przez kierownictwo za zarządzanie polityką jakości

Cel nasz realizujemy poprzez

zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy polityki jakości

Cel nasz realizujemy poprzez

systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników

Cel nasz realizujemy poprzez

optymalizację efektów ekonomiczno-finansowych

Cel nasz realizujemy poprzez

stały rozwój rynków zbytu, w tym eksportu.
Chcesz uzyskać więcej szczegółów naszej oferty? Potrzebujesz wyceny?

Polityka jakości

Jesteśmy w pełni świadomi, że nasz sukces może być osiągnięty wyłącznie dzięki tworzącym go ludziom. Dlatego będziemy kształtować warunki pracy w naszej firmie w taki sposób, aby każdy z naszych pracowników miał możliwość uzyskania możliwie maksymalnej satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz aby jego wysiłek, włożony w rozwój firmy, został za każdym razem w sposób otwarty i sprawiedliwy oceniony, a następnie nagrodzony. 

Title