JAKĄ FORMĘ WTRYSKOWĄ WYBRAĆ?

JAKĄ FORMĘ WTRYSKOWĄ WYBRAĆ?

Forma wtryskowa to narzędzie wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W najprostszych słowach, głównym zadaniem formy jest wypełnienie jej upłynnionym tworzywem sztucznym i doprowadzenie do uzyskania konkretnego kształtu- wypraski.

 

Aby produkt końcowy jakim są detale plastikowe, spełniał w pełni oczekiwania klienta, forma musi być precyzyjnie zaprojektowana. W dużym skrócie, pierwszym etapem procesu jest stopnienie i upłynnienie tworzywa, które jest następnie wtryskiwane do formy, gdzie tworzywo stygnie poprzez chłodzenie lub ogrzewanie. Ostatecznie detal jest usuwany z formy i trafia jako gotowa (i najlepiej wysoko powtarzalna) wypraska „w ręce” kontroli jakości, by ostatecznie trafić do klienta.

Jaka jest różnica między formą jedno- i wielogniazdową?

Formy dzielimy m.in. ze względu na ilość gniazd na formy jednogniazdowe i wielogniazdowe. Formy jednogniazdowe stosuje się najczęściej do produkcji większych kształtek i w nich podczas jednego wtrysku powstaje jeden dany element. W przypadku mniejszych detali stosowane są często formy wielogniazdowe. Dzięki tego typu formom udaje się osiągnąć większą wydajność maszyny. Tworzywo dociera do gniazd za pomocą kanałów doprowadzających, które zakończone są przewężkami. To właśnie w tym miejscu tworzywo zestala się najszybciej i dzięki temu tworzy swoisty korek, który uniemożliwia cofanie się płynnego tworzywa. Jak chodzi o jednogniazdowe formy wtryskowe – tutaj tworzywo wtryskiwane jest bezpośrednio do gniazda formy.

 

Optymalizacja procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych

Istnieje wiele czynników mających wpływ na proces produkcji, jednak możemy wyróżnić kilka głównych parametrów, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie wysokiej jakości i wytrzymałości wyprasek: temperatura tworzywa, ciśnienie wtryskiwania, czas trwania docisku, temperatura formy wtryskowej. Dzięki optymalizacji ustawień wtryskarki możliwe jest wyeliminowanie wad wyprasek, osiągnięcie wysokiej jakości i wytrzymałości detali. Parametry optymalne najczęściej ustala się na zasadzie „prób i błędów”, w wyniku których powstają detale, które poddawane są analizie i ocenie w celu ustalenia parametrów optymalnych dla procesu produkcyjnego.

 

Forma zimno- czy gorącokanałowa?

Inny podział form, który możemy spotkać, to formy zimno- i gorącokanałowe. Formy zimnokanałowe to często niższy koszt niż formy gorącokanałowe.  Kolejnym wyznacznikiem różniącym obie formy, jest fakt powstawania odpadu w formie zimnokanałowej (tzw. wlewek) oraz potrzeba większego zużycia energii elektrycznej, większa liczba potrzebnych pracowników w procesie produkcyjnym. Formy gorąco kanałowe – choć droższe – są w samym procesie bardziej opłacalne: wypraski otrzymywane z całej objętości wtrysku (brak wlewka – co za tym idzie brak przemiału, zaoszczędzony czas i energia). Formy te są również bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia (np. zanieczyszczenia granulatu).

 

Sulitech to profesjonalna wtryskownia, która kompleksowo jest w stanie zrealizować projekty z zakresu produkcji elementów z tworzyw sztucznych, począwszy od doradztwa technicznego (m.in. wytworzenia formy) aż po produkcję detali.
Title