Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Stawiamy w naszej firmie na jakość i nowoczesność. Przejawia się to również w polityce inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Posiadamy nowy park maszynowy (najstarsza wtryskarka jest z 2000 roku), wszystkie maszyny są sterowane numerycznie, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się produkcji elementów plastikowych o wysokich wymaganiach technicznych. Specjalizujemy się zwłaszcza w wypraskach konstrukcyjnych - nasi główni odbiorcy pochodzą z branż: maszynowej, elektrotechnicznej oraz budowlanej. Przetwarzamy wszystkie tworzywa termoplastyczne w tym między innymi: PA, PC, PMMA, ABS, PP, PA6, także modyfikowane włóknem szklanym. Jesteśmy w stanie wykonać wypraski o gramaturze do 1 kg.